CARBOXY THERAPY

Med Carboxy therapy behandlar vi din hud med hjälp av koldioxid. Vi injicerar små mängder av koldioxid (CO2) under huden och stimulerar på så sätt din hud att föryngra sig och strama upp sig både genom att bryta ner fetthaltiga avlagringar och stimulera kollagenproduktionen.

Carboxy therapy genomsyrar huden med koldioxid precis under hudens yta, kroppen tolkar detta som en syrebrist och reagerar med att öka blodflödet. Cirkulationen förbättras avsevärt och det behandlade området får en cellrestaurering på grund av den ökande tillförelsen av syre och näringsämnen. Den ökade syrehalten förbättrar även vätskeretention eller ödem i området.

Med Carboxy behandlar vi:

  • Mörka ringar under ögonen
  • Rynkor
  • Celluliter
  • Fettansamlingar
  • Bristningar (t ex efter graviditet)
  • Ärr
  • Dubbelhaka, slapp hud t ex vid käkar och hals

Behandlingen har inga biverkningar och en behandling kan ta mellan en kvart och en timme. Vanligen krävs 4-6 behandlingar och man behandlar en gång per vecka eller en gång varannan vecka, beroende på vilket område som behandlas.

Ett mindre område kostar per behandling 1500-2000 kr.

Carboxy Therapy