BEHANDLING MOT SNARKNING MED LASER

Många lider av snarkningar nattetid. Snarkningar är ofta störande både för den som snarkar och dem som ska sova i närheten. Ofta försämras kvaliteten på sömnen för den som snarkar, i vissa fall så mycket att personen alltid känner sig trött.

En allvarligare form av snarkning är s.k. obstruktivt sömnapnésyndrom eller andningsuppehåll som drabbar en liten del av snarkare. Sömnapné är andningsuppehåll som varar längre än 10 sekunder under sömn. Dessa kan vara täta och minutlånga samt pågå under hela natten. De medicinska riskerna för snarkare med sömnapnéer är högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, diabetes, impotens och ökad olycksfallsrisk.

Vasa Läkarmottagning behandlar problem med snarkning med en speciell laserbehandling. Under denna stramas svalgets slemhinnor upp snabbt och smärtfritt. Efter tre behandlingar har slemhinnorna dragit ihop sig och svalget öppnats mer, vilket gör att luften lättare kan passera utan hinder. Snarkningarna minskar, och du känner dig mer utvilad.

Du kan arbeta direkt efter varje behandling. Behandlingarna sker under en period av 6-7 veckor, där den andra behandlingen genomförs 2 veckor efter den första och den tredje behandlingen genomförs 6-7 veckor efter den första behandlingen.

Kostnaden för alla tre behandlingar är 20 000 kr.

Laserbehandling mot snarkning.

Har din partner svårt att sova? Laserbehandling är effektivt mot snarkning!