VASA LÄKARMOTTAGNINGS PERSONUPPGIFTSPOLICY
(gäller fr.o.m. 2018-05-25)

Vasa Läkarmottagning behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs en rättslig grund.
I policyn nedan beskrivs hur Vasa Läkarmottagning/VG Läkarkonsult Sverige AB (556630-7855,
Sveavägen 76, 113 59 Stock­holm) samlar in, lagrar, använder och lämnar ut dina personuppgifter.

Vi på Vasa Läkarmottagning är transparenta med hur vi arbetar och hanterar dina personupp­gifter.
Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter, samt dina rättigheter och våra skyldigheter
gentemot dig, som vår besökare, kund eller patient.

Vid frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på info@vasalakarmottagning.se.

 1. Personuppgiftsansvarig

Vasa Läkarmottagning är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter vi utför.
Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du:

 • vet varför och hur vi samlar in dina personuppgifter
 • kan välja att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter
 • kan uppdatera dina uppgifter
 • kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas
 • kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig
 • kan begära att vi exporterar dina personuppgifter, t.ex. vid byte av leverantör
 • förvarar dina personuppgifter säkert och inte lämnar ut dem till tredje part utan att du
  informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker
 • vi ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

För dig som bokar en tid

 • Namn och personnummer
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer och e-post

För dig som gör en undersökning eller behandling

 • Namn och personnummer
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Patientinformation (se nedan)

Patientinformation

I samband med du genomför en utredning eller behandling hos oss kan känsliga personuppgifter om dig
hanteras. Känsliga personuppgifter är sådan information som kan ses som särskilt integritets­ingripande
och detta inkluderar uppgifter om din hälsa. Vi måste behandla hälsouppgifter för att kunna utföra den
behandling som du som patient och kund önskar samt för att följa kraven i lagstiftningen,
t.ex. patientdata- och bokföringslagar.

 
Nyhetsbrev

Vi skickar ut information om våra tjänster och erbjudanden samt övrig information till personer som
finns på vår sändlista. Du kan när som helst avanmäla dig från utskicken genom en länk i nyhetsbrevet.

 • Namn
 • E-postadress

 

 1. De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter utifrån att du är kund och/eller patient och för att kunna fullgöra avtalet
med dig vid t.ex. bokning och köp av våra tjänster.

Viss hantering av personuppgifter baseras på en intresseavvägning. Det gäller all hantering där vi
skickar erbjudanden till dig om våra tjänster och varor samt göra viss segmentering baserat på t.ex.
tidigare behandlingar. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning.

I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter, t.ex. bokföringskrav
och patientdatalagen.

Patient eller kund vid betalning

Personuppgifter: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation
(kontokortsnummer vid betalning via betalterminal).

Ändamål:  För att kunna genomföra den ekonomiska transaktionen och möjlig­göra del­betalning
eller kredit. Vid sådan behandling överförs även dina uppgifter till kreditföretaget.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför
ett köp av oss, och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Tid: I enlighet med gällande lagstiftning såsom bokföringslagen.

Patient eller kund som gör en undersökning eller behandling

Personuppgifter: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella foton och
hälsoinformation.

Ändamål: För att på ett säkert och ändamålsenligt sätt kunna tillhandahålla våra tjänster och
för att säkerställa korrekt medicinsk utredning, behandling och uppföljning.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför
en behandling hos oss, och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Tid: Minst 10 år i enlighet med gällande lagstiftning såsom patientdatalagen. Fotografier kan
sparas upp till 10 år.

 
Nyhetsbrev

 Personuppgifter: Namn, e-postadress

Ändamål: Att informera om våra tjänster och erbjudanden samt övrig information.

Laglig grund: Berättigat intresse.

Tid: Tills mottagaren avsäger sig nyhetsbrevet.

 

 1. Att uppdatera sina uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara maila oss på: info@vasalakarmottagning.se
så kommer vi att uppdatera dina uppgifter.

 

 1. Att bli glömd

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på
info@vasalakarmottagning.se. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns
legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.
Dessa skyldigheter kommer från bokförings-, och skatte – och hälso- och sjukvårdslagtiftning m.m.

 

 1. Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade

För att få veta vilka personuppgifter via har lagrade om dig och för att eventuellt exportera
dem till en ny leverantör anmäler du detta till oss på info@vasalakarmottagning.se. Vi skickar
då snarast alla personuppgifter vi har lagrade till dig.

 
 

 1. Tredjepartsinformation

Vasa Läkarmottagning kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom samarbetspartners
samt leverantörer av betal- och kommunikationstjänster. Tredje part får endast använda uppgifterna
för att kommunicera och eller sälja Vasa Läkarmottagnings tjänster. Uppgifterna kan även komma att
lämnas ut för att följa Vasa Läkarmottagnings rättsliga intressen vid t.ex. bedrägeri eller liknande.
Personuppgifterna kan komma att lämnas över till land utanför EU/EES om någon/några av våra
samarbetspartners befinner sig där. Om så är fallet kommer Vasa Läkarmottagning att vidta åtgärder
för att agera enligt EU/US Privacy Shield Agreement.

 

 1. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter.
Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig
behand­ling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska
kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

 1. Kontakta oss

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter är du
välkommen att kontakta oss direkt på info@vasalakarmottagning.se.

 

 1. Ändring av personuppgiftspolicy

Vasa Läkarmottagning förebehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy vid behov.
Den senaste versionen finns på www.vasalakarmottagning.se/personuppgiftspolicy. Högst upp på f
örsta sidan av denna policy ser du datum för senaste uppdatering.