CARBOXY THERAPY 

Behandling med Carboxy, koldioxid, runt ögonen.

Med Carboxy Therapy, behandlar vi mörka ringar under ögonen genom att injicera små mängder av koldioxid under huden.

Vasa Läkarmottagning behandlar mörka ringar under ögonen med Carboxy .

Carboxybehandling innebär att små mängder av koldioxid (CO2) injiceras under huden. Koldioxiden ger det behandlade området en ökad tillförsel av syre och näringsämnen till huden. Detta stimulerar kollagenproduktionen, stramar upp huden och förbättrar blodcirkulationen. Carboxy är en mycket bra metod för att minska mörka ringar under ögonen och strama upp huden kring ögonen.

Behandlingen har inga biverkningar och en behandling tar cirka tjugo minuter. För bästa resultat krävs 4-6 behandlingar, och behandlingen ges en gång per vecka eller varannan vecka.

En behandling kostar 1 200 kr på Vasa Läkarmottagning.